Datum: 01-02-1556
Bron: SAP364 f°19v°
Auteur: Henri Vandenberghe

Op 1 februari 1556 wordt één vierde van het huis en erf waar Maerten BALENDRE woont verkocht aan Christiaen OGIER. Het goed ligt aan de Overdam, de huidige Boeschepestraat.

Dat er eigendommen voor een vierde verkocht werden is niet zo uitzonderlijk. Bij een erfenis kreeg ieder kind een deel waarbij een erfgenaam of zijn deel verkocht of zijn deel pacht ontving. Over pacht en die regeling is niet veel bewaard gebleven, over de verkopen des te meer.

Zo staat het in het register:

Ghelein STAESSEN heift ghecoocht jeghens Cristiaen OGIER het vierde van een hus erve ende cathelen wertelvaest naeghelvaest staende op den oeverdam daer Maerten BALEVIERRE nu woent.

Streckende de noert side an de weudewe Clays WICKAERT de sutside Jan DE MUELLENAERE de westside an derve van Jacop VAN BEVEREN de oost side op de strate.

Omme de somme van XVI p. XV sch. groote gheret ghelt. Gheaelmt over erve int jaer XV c LVI den eersten in spoerkelle. Ghelaest de gheheele stede in LIIII sch. II d.p. den Heere

 sap364 019v 1