Datum: 01-02-1556
Bron: SAP364
Bewaarplaats: Stadsarchief Poperinge
Auteur: Henri Vandenberghe

Jacques OUDEGHEERSTE koop van meester Christiaen DEROODE een woning in de Elzenbruggestraat. Het goed heeft de naam van de Viveracker meegekregen. De Elzenbruggestraat is nu de Deken de Bolaan.

Zo staat het in het eerste register van de verkopingen:

Jaekes Oudegheerste heift ghecoocht jeghens meester Cristiaen de roode ende janeken syn wif, een steede, erve ende cathelen ligghende in de Elsenbrugghestrate metter noerthende an het reckhoof, gheseit de Vyverackere, metter westzide an derve van Caerle Rolens – de oostzide an derve van Jacop Tant

Omme de somme van xxiiij pond groote ghereet –enz...
Ghealmpt over erve int jaer xvc xvj den eersten in sporckelle De Scottere