• Datum: 11-03-1479
  • Bron: kwartaalstudie 2021-4 van Onze Heertje, erfgoedvereniging vzw., Poperinge
  • Auteur : Henri Vandenberghe

Op 11 maart 1479 wordt Jacobus Vanhove levenloos geboren in een huisje in de Bruggestraat. Drie dagen later wordt het lichaam opgegraven en vertoont het tekenen van leven. Het kind wordt onmiddelijk door pastoor Roene gedoopt waarna het alsnog overlijd.

mirakelhuis in de Bruggestraatmirakelhuis in de Bruggestraat

Er is inderdaad een kerkelijke oorkonde van 1481. Daarin erkent de bisschoppelijke raad van Terwaan en de ploeg van onderzoekers:
- dat Jacobus Vanhove, zo werd hij bij zijn respijt-doop genoemd, geboren op 11 maart 1479, als misdregen (te vroeg geboren) zoon van Rassoen en Jacquemine Bayaert
- ontgraven werd uit de tuin van zijn ouders (ongewijde grond),
- terug opgegraven werd op 14 maart, tussen 5u en 6u s morgens,
- tekenen van leven gaf: blozen van de lippen, openen van de ogen, zweten, bloedstorting uit de navel, uitsteken van de armpjes (aldus de 37 getuigen)
- het doopsel werd toegediend door pastoor Diederyck Roene 
- gedoopt werd onder de naam Jacobus
- er is toestemming gegeven tot solemnele processie de zondag na de feestdag van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie (2 juli).

processie-01.jpg

Processiewagen uit 1779.

processie-02.jpg

Processiewagen jaren 1950.